Prova esperta Competenze - 2 TLA D - prof Pastina (aa 13/14)

Italiano e Storia - 1 TLA D - prof. Pastina (as 13/14)

Italiano e storia - 3AUT A - prof. Pastina (as 13/14)

Italiano e storia - 4 AUT A - prof. Pastina (aa 14/15)

Italiano e Storia - classe 2 TLA D - prof. Pastina

Italiano e Storia - classe 1 TLA D - prof. Pastina